Krajevna skupnost Opatje selo, v kateri ima društvo sedež, je nejvečja v kraškem delu občine. Ima nekaj več kot 500 prebivalcev. Obsega vasi Opatje selo, Lokvica, Nova vas zaselek Segeti.

 

OPATJE SELO

Prebivalci: Opajci

Št. prebivalcev: 393

Nadmorska višina: 172 m

O.s. 1O.s. 2O.s. 3

Opatje selo leži na skrajnem severozahodu Komenskega Krasa. Je večje razpotegnjeno naselje tik ob državni meji z Italijo v občini Miren-Kostanjevica.

Točna letnica nastanka vasi ni znana. Prvič je bilo omenjeno v začetku 12. stoletja med letoma 1112 in 1121, ko je oglejski patriarh Voldorik dodelil Opatje selo v fevd samostanu v Belinju (Belligna) pri Ogleju. Ime je vas dobila v zvezi z samostanom ali opatijo v Štivanu, od koder so menihi benediktinci duhovno oskrbovali tukajšnje kraje. Kasneje je pripadlo Devinski grofiji in pod njeno oblastjo ostalo vse do 1. svetovne vojne.

Opatje selo je bilo v 1. svetovni vojni popolnoma porušeno, prebivalstvo pa je moralo v begunstvo širom Avstro-Ogrske monarhije, saj so na tem območju potekali boji v okviru soške fronte. Vas je po vojni pripadla Italiji in bila obnovljena po načrtu znanega arhitekta Maksa Fabianija, vendar je skoraj povsem izgubila tradicionalno kraško arhitekturo. Med 2. svetovno vojno je bilo Opatje selo ograjeno z bodečo žico. Vas in prebivalci so trpeli pod represijo italijanske, nemške in četniške vojske. Po 2. svetovni vojni je bila tik pod vasjo postavljena meja med Italijo in Jugoslavijo.

V preteklosti se je prebivalstvo preživljalo predvsem s kmetijstvom. Izstopajoče obrti v kraju so bile »škarabacarstvo«, kamnoseštvo in reja sviloprejk. Škarabace oziroma biče so izdelovali iz avtohtonega drevesa »kropince« - koprivovca, biče pa so prodajali po celotni takratni Avstriji (pred 1. svetovno vojno). V vasi je danes obrtna cona. V središču vasi, poleg župnijske cerkve sv. Andreja, je na novo urejen trg z značilno kraško arhitekturo. Tlakovan je s kamnitimi skrlami in obdan z značilnim kraškim kamnitim zidom. Sredi trga je kamnita štirna – vodnjak. Ob cesti skozi vas vidimo spomenika padlim v NOB in padlim garibaldincem ter spomenik Dragomirju Benčiču Brkinu, poveljniku odreda za Slovensko Primorje, Trst in Istro med leti 1945–1947. Ob koncu vasi proti Kostanjevici stoji kapelica Srca Jezusovega.

V vasi je sedež krajevne skupnosti Opatje selo, ki poleg istoimenske vasi zajema še naselji Novo vas in Lokvico, ter zaselek Segeti. V vasi, poleg Turističnega društva Cerje, deluje še več društev, med drugim Prosvetno društvo Kras, ustanovljeno že leta 1904. Svoj krajevni praznik, »Opajski semenj«, Opajci praznujemo 12. septembra na dan Marijinega imena, ki se prenese na bližnjo nedeljo. Tega dne se spominjamo tudi odhoda prvih fantov v partizane leta 1942. Praznik se obeležuje s sveto mašo in procesijo, kulturnim programom in športnimi igrami. Na ogled so postavljene stojnice domačih društev, obrtnikov in pridelovalcev domače, ekološko pridelane hrane. Dandanes je Opatje selo znano po prvomajskih srečanjih in je dobro izhodišče za obisk Poti miru na Krasu.

 

LOKVICA

Prebivalci: Ločkarji

Št. prebivalcev: 79

Nadmorska višina: 220 m

Lokvica2

Lokvica je dobila ime po številnih naravnih in umetnih lokvah, ki se nahajajo okrog vasi. Je dobro izhodišče za kolesarske in pohodniške izlete ter za obisk Poti miru na Krasu. Prebivalci vasi se poleg zaposlitve v večini ukvarjajo tudi s kmetijstvom, ki je bil včasih glavni vir preživetja. V vasi in okolici je več obnovljenih štiren - vodnjakov, ki so nekoč služili prebivalcem za pitno vodo. V naselju je spomenik padlim v NOB in kapelica Matere božje. K vasi spada tudi zaselek Segeti s tremi hišami.

 

NOVA VAS

Prebivalci: Novšci

Št. prebivalcev: 56

Nadmorska višina: 202 m

Nova vas2

Nova vas je gručasta kraška vasica tik ob meji z Italijo. V urbarju za Devin iz leta 1524 je naveden kraj Skamnica, ki po logični razlagi in pričanjih opisuje prav Novo vas. V naselju stoji pred kratkim obnovljena cerkev Sv. Silvestra, piramidast spomenik, postavljen v čast 4. ogrskega pehotnega polka, ki se je med leti 1916–1917 boril na Krasu, in spominsko obeležje na oborožen spopad za osvoboditev Slovenije 1991. Ohranjena sta dva kala, kjer so pastirji napajali živino, ko se je vračala s paše. V bližini je Županov vrh in obmejni Kremenjak, kjer se nam odpre prečudovit pogled na Jadransko morje (Tržaški zaliv, Tržič). V vasi je tudi nekdanja karavla JLA.

www.opatje-selo.si