Občina Miren – Kostanjevica je bila ustanovljena 3. oktobra 1994. Takrat praznujemo tudi občinski praznik. Geografsko je občina sestavljena iz dveh delov in sicer nižinskega dela ob reki Vipavi in kraškega dela. Velikost občine je 62,8 kvadratnih kilometrov in obsega 15 naseljij, ki so združene v 8 krajevnih skupnosti. Število vseh prebivalcev je nekaj manj kot 5000.

Sredozemski vplivi se zrcalijo tako v videzu kot v gospodarskih razmerah. Skozi stoletja se je oblikoval in ohranjal značilen vzorec zemljiške rabe. Prebivalci so se pred prvo svetovno vojno preživljali predvsem s kmetijstvom ter z dodatnimi nekmetijskimi dejavnstmi kot so čevljarstvo (značilno za Miren), opekarstvo (značilno za Bilje, Goriške opekarne), kamnoseštvo (Kras), furmanstvo, škarabacarstvo (izdelovanje bičev, Kras)...

Med obema vojnama se je veliko prebivalcev odselilo, po drugi svetovni vojni pa se je začela industrializacija, kar je povzročilo opuščanje kmetijstva.

Sedaj se ponovno obuja stare tradicje preko raznih društev in zainteresiranih posameznikov.