TD Cerje iz Opatjega sela, ustanovljeno maja 2005, šteje preko 30 članov, tako domačinov kot ljubiteljev zgodovine, Krasa in prve svetovne vojne. Glavna dejavnost društva je ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter naravnega okolja Krasa. S tem namenom člani društva obnavljamo ostanke vojaških objektov iz 1. SV (strelske jarke, kaverne, jame…), ter urejamo sprehajalne poti in sodelujemo pri čistilnih akcijah. Sodelovali smo tudi pri projektih »Poti miru na Krasu« in »Zgodovinske poti med Sočo in Krasom«, ki je Goriško-Komenskemu Krasu doprinesel k turistični ponudbi: povečalo se je območje urejenih sprehajalnih poti ob obeležjih in zapuščini 1. svetovne vojne ter ostalih zgodovinskih in geografskih zanimivosti Krasa.

Dejavnost društva je tudi vodenje po Poteh miru na Krasu, za katero imamo med člani društva strokovno usposobljene vodiče. Poleg tega imamo dva strokovno usposobljena vodiča tudi za področje celotnega Krasa in Brkinov. Vsako leto društvo zadnjo nedeljo v marcu organizira pohod po Poteh miru na Krasu, katerega se udeleži lepo število pohodnikov.

Društvo sedeluje tudi z drugimi društvi na območju Krasa, Vipavske doline in zamejstva v sosednji Italiji. Lokalno pa deluje v krajevni skupnosti Opatje selo, ki zajema vasi Opatje selo, Lokvica in Nova vas v občini Miren - Kostanjevica.

Prireditev2 JP